Likvidace autovraků zdarma

tel.: 773 528 510, 318 403 027

  • U nás neplatíte žádné administrativní poplatky ani žádné poplatky za likvidaci.
  • Svoz autovraků do 30 km zdarma  - Váš autovrak vyzvedneme a odvezeme.
  • Pokud kompletní autovrak přivezete k nám sami - výkupní cena až 0,50 Kč za Kg.
  • Potrvzení o likvidaci vozidla Vám vystavíme ihned a zdarma.
  • Zaručujeme Vám rychlé a příjemné jednání z naší strany.
  • Pro Vás jednoduchý způsob jak si ušetřit starosti.

Definice slova autovrak podle zákona o odpadech č. 185/2004 Sb. a ve znění pozdějších předpisů:

"Dle této právní normy se autovrakem rozumí každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat a věcí a stalo se odpadem."

Je třeba v této souvislosti upozornit na skutečnost, že autovrak je podle tohoto zákona nebezpečným odpadem, tudíž majitel může předat vozidlo určené k likvidaci pouze osobě oprávněné k ekologické likvidaci vraků, která potom vystaví majiteli doklad o převzetí autovraku.

Společnost LIGMET a.s. je oprávněna k ekologické likvidaci autovraků a disponuje moderní linkou na ekologickou likvidaci autovraků, která splňuje nejpřísnější kritéria podle legislativy ČR ale také nejpřísnějších předpisů EU.

K ekologické likvidaci Vašeho autovraku, pokud jste fyzická osoba, potřebujeme úplný autovrak a velký technický průkaz vozidla k likvidaci, občasnký průkaz nebo plnou moc majitele autovraku.

Pokud potřebuje vozidlo zlikvidovat právnická osoba, potřebujeme k likvidaci předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku, podepsanou plnou moc, pokud osoba předávající vozidlo k likvidaci není statutárním orgánem dané právnické osoby, a také originál technického průkazu vozidla. 

Čím se rozumí kompletní autovrak?

Za kompletní autovrak považujeme vozidlo, které je úplné nebo mu chybí části jako je: části karoserie (nárazníky, dveře, kapota, blatníky), autobaterie, interiér nebo jeho části (sedadla atp.), pneumatiky a ráfky.

Čím se rozumí nekompletní autovrak?

Nekompletním autovrakem považujeme automobil, kterému chybí minimálně jedna z těchto součástí: část motoru nebo celý motor, část převodovky nebo celá převodvka, součásti náprav nebo celé nápravy. Dále se za nekompletní autovrak považuje dodání pouze skeletu karoserie s vyraženým VIN.

Ekologicky Vám zlikvidujeme i nekompletní autovrak a vystavíme Vám Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků.

 

 

 

Likvidace autovraků

Nevíte co se starým vozem?

  • likvidace zdarma
  • likvidace ihned na místě
  • při likvidaci dodržujeme veškeré ekologické normy

© 2012-2024 | | webdesign eLoading.cz