Informace pro akcionáře

23.05.2018 Informace o zpracování osobních údajů
Přiložený soubor: .

/Files/files/GDPR_Informace_LGM.pdf


11.05.2017 Příloha k roční účetní závěrce 2016
Přiložený soubor: priloha_k_rocni_ucetni_zaverce_2016.pdf

11.05.2017 Rozvaha k 31.12.2016
Přiložený soubor: rozvaha_k_31_12_2016.pdf

11.05.2017 Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016
Přiložený soubor: vzz_k_31_12_2016.pdf

29.07.2016 Notářský zápis - fúze společnosti
Přiložený soubor: notarsky_zapis_fuze_spolecnosti_pragomet_a_ligmet.pdf

30.06.2016 Výroční zpráva 2015
Přiložený soubor: vyrocni_zprava_2015.pdf

01.06.2016 Oznámení o zveřejnění fúze v obchodním věstníku s elektronickýn podpisem
Přiložený soubor: oznameni_o_uverejneni_fuze_spolecnosti_ligmet_v_obchodnim_vestniku_el_podpis.pdf

01.06.2016 Projekt fúze společností LIGMET a.s. a PRAGOMET a.s. sloučením - elektronicky podepsán
Přiložený soubor: projekt_fuze_sloucennim_pragomet_ligmet_el_podpis.pdf

24.05.2016 Pozvánka na valnou hromadu společnosti LIGMET a.s.
Přiložený soubor: pozvanka_na_valnou_hromadu_spolecnosti_ligmet.pdf

10.04.2016 Zápis ze zasedání představenstva
Přiložený soubor: zapis_ze_zasedani_predstavenstva_predstavenstva_spolecnosti_ze_dne_31_03_2016.pdf

04.04.2016 Oznámení o prohlášení akcií za neplatné
Přiložený soubor: prohlaseni_nepredlozenych_akcii_spolecnosti_za_neplatne.pdf

24.02.2016 Výzva akcionářům 24_02_2016
Přiložený soubor: vyzva_akcionarum_k_vydani_akcii.pdf

17.12.2015 Usnesení valné hromady společnosti konané dne 11.11.2015
Přiložený soubor: usneseni_valne_hromady_spolecnosti_11_11_2015.pdf

31.08.2015 Výroční zpráva 2014
Přiložený soubor: vyrocni_zprava_spolecnosti_za_rok_2014.pdf

18.08.2015 Zápis z valné hromady konané dne 5.8.2015
Přiložený soubor: zapis_z_valne_hromady_konane_dne_5_8_2015.pdf

21.05.2014 Stanovy LIGMET a.s.
Přiložený soubor: stan_ligmeta_s_cerven_final_2014.pdf

Likvidace autovraků

Nevíte co se starým vozem?

  • likvidace zdarma
  • likvidace ihned na místě
  • při likvidaci dodržujeme veškeré ekologické normy

© 2012-2021 | | webdesign eLoading.cz